Avondlezing: De kwaliteitsmanager en de maatschappelijke opdracht

Online ontmoeting (link wordt 11-4-2022 toegestuurd)

   WAAR EN WANNEER

Datum Dinsdag 12 april 2022
Aanvang 19:30 uur
Einde 21:00 uur

  AANMELDEN!

dr. Peter Noordhoek RAE
Oosthaven 15-16
2801 PC  Gouda

De volgende personen zijn aangemeld:
- Peter Noordhoek RAE

De inschrijving voor dit event is gesloten!

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 MEER INFO

Maatschappelijk ondernemen is geen nieuw thema – en toch gaat het de kwaliteitsmanager nog vaak voorbij. Het zit ergens achteraan een set moeilijk meetbare indicatoren die eerder tot het specialisme van de milieu- of HRM-deskundige worden gerekend dan tot die van de kwaliteitsmanager. Dat kan frustrerend zijn voor diezelfde kwaliteitsmanager, want juist vanuit die rol weet je hoezeer de maatschappelijke rol afhangt van de mate waarin het primair proces beheerst wordt en andersom.

Toch lijkt daar wel verandering in te komen. Niet in het minst omdat opdrachtgevers nu ook volop wakker zijn geworden en allerlei eisen stellen waaraan voldaan moet worden vanwege hun maatschappelijke opgaven.

Een voorbeeld daarvan valt te vinden in de deurwaarders- en incasssobranche. Een branche die al snel in een negatief daglicht staat, maar waar juist op sociaal- en maatschappelijk terrein bijzondere dingen gebeuren. Lid worden van de branchevereniging – de KBvG – is geen vanzelfsprekendheid en er gelden een hele reeks ISO-eisen die ook op dat niveau worden geaudit. Dat is echter niet meer genoeg, ook door de eisen die grote opdrachtgevers stellen. Een groep kantoren doet nu ervaring op met de maatschappijgerichte SRCM-norm. Wat zijn daarmee de ervaringen en wat betekent dit voor de schuldenproblematiek? En wat betekent het voor de kwaliteitsprofessie als het een bredere trend wordt?

De spreker bij dit event, Dr Peter Noordhoek, is directeur van Northedge. Hij voert audits uit op basis van de SRCM-kwaliteitsnorm. Daarnaast is hij actief in het ontwikkelen en begeleiden van verenigingen en hun branchebrede kwaliteitsstelsels.

Opzet: Na een korte algemene inleiding wordt snel naar de casus gegaan. Het wordt zo verteld dat het herkenbaar genoeg blijft voor de deelnemers om zelf vragen te stellen of daar snel toe te worden uitgedaagd door de spreker.

Opbrengst voor de deelnemers: Werken aan de maatschappelijk opdracht is overal aan de orde en staat eigenlijk al heel lang op de agenda. De gepresenteerde norm is daarvoor niet zaligmakend, maar zal zeker kunnen inspireren.

Copyright © 2024 Clubdiensten